Styrelsen 2018

Ordförande
Kristina Malmer, ordforande@kalmarkanotklubb.se

Kansli, Adjungerande protokollskrivare
Annica Kristoffersson, kansli@kalmarkanotklubb.se

Vice ordförande: Anläggnings-/fastighetsgruppen
Pierre Nestlog

Kassör
Stina Börjesson, kassor@kalmarkanotklubb.se

Ledamot: Ungdomsverksamheten
Elin Ericsson

Ledamot: Ledar-/Kustpaddlar-/utbildningsgruppen
Torbjörn Ångmark

Ledamot
Caroline Engstrand

Ledamot
Vakant

Suppleant
Peter Engkvist

Suppleant
Vakant

Partners

Svenska Kanotförbundet
Säker & Trygg Förening
Ullmax
Godkänd Kanotcentral
KALMAR KANOTKLUBB | ÄNGÖLEDEN 10 | 39236 KALMAR | TEL: 0480-14977

© COPYRIGHT